Вознесенська гімназія "Орієнтир"

 Гурток "Юні екологи"

Мета й основний зміст роботи гуртка «Юні екологи» :

Формувати екологічну культуру дітей через залучення їх до вирішення актуальних проблем екології та шанобливе ставлення до природи. Навчити  учнів бачити закономірності організації життя на Землі, в тому числі у зв’язку з антропогенним впливом на природні системи і біосферу загалом, усвідомлювати єдність людини і навколишнього середовища,ознайомити зі значенням сучасних природничих наук у розв’язанні існуючих проблем екології,забезпечити екологічне навчання і виховання,розвити вміння передбачати критичні моменти в природних екосистемах, що виникають внаслідок антропогенного впливу.